Český rozhlas Brno

Český rozhlas Brno

Maximální počet osob na prohlídku: 15
Délka prohlídky: více než 60 minut
Interval prohlídek: 30 minut - 1 hodina

Poznámka:

Časy začátků prohlídek:

13. 5. 2023 - 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00

14. 5. 2023 - 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00

 

English tours will take place on Saturday 5:30 pm and Sunday 5.00 pm (Sunday tour will be open after the Saturday capacity is filled)  - booking link https://goout.net/cs/cesky-rozhlas-brno-v-anglickem-jazyce/szhcdtv/

Beethovenova 4, Brno-střed

Místo srazu: recepce u vchodu

Vyhlídka

Toalety

Prohlídka v angličtině

Možno fotografovat

Rezervace předem

Budova Českého rozhlasu Brno představuje jednu z nejvýraznějších realizací známého brněnského architekta Ernsta Wiesnera. Stavba, která svým puristickým pojetím předznamenává nástup funkcionalismu na Moravě, byla mezi lety 1923-1925 vystavěna jako reprezentativní administrativní budova České banky Union. Po druhé světové válce, roku 1949, ji do svého užívání získal Československý rozhlas (dnes Český rozhlas), jež v ní sídlí doposud. Na místě se tak dnes propojují dva světy – noblesa meziválečné architektury a moderní rozhlasové pracoviště. Objekt prošel mezi lety 2017-2021 ve třech fázích kompletní rekonstrukcí podle návrhu architekta Miloše Klementa. Původní charakter v ní byl mimo jiné navrácen unikátním schodištím a prostorám dřívějšího bankovního přepážkového provozu. Návštěvníci se budou moci podívat rovněž na střechu s pobytovou terasou, která byla součástí stavby již v meziválečném období a která dodnes nabízí výjimečný pohled na město a jeho okolí.  

Informace k prohlídkám 2023: Prohlídky budou probíhat v sobotu 13. května 2023 a v neděli 14. května 2023. Trasa nevyžaduje výjimečnou fyzickou kondici, ale není bezbariérová. Možnost návštěvy budovy ocení spíše dospělí zájemci. Maximální počet účastníků na prohlídku je 15 osob. Přijďte 10 minut před začátkem prohlídky na recepci Českého rozhlasu Brno (Beethovenova 4), kvůli nutné bezpečnostní kontrole. 

ŠB, BM

EN: 

The building of the Czech Radio Brno represents one of the most significant realizations of the famous Brno architect Ernst Wiesner. The building, which by its purist conception heralds the advent of functionalism in Moravia, was built between 1923-1925 as a representative administrative building of the Czech Bank of the Union. After the Second World War, in 1949, it was acquired into its use by the Czechoslovak Radio (today Czech Radio), which still resides there. Two worlds are connected on the site today – the nobility of interwar architecture and a modern radio workplace. The building underwent a complete reconstruction in three phases between 2017-2021 according to the design of the architect Miloš Klement. The original character in the building was, among other things, restored to the unique staircase and the premises of the former bank counter operation. Visitors will also be able to look at the roof with a residential terrace, which was part of the building already in the interwar period and which still offers an exceptional view of the city and its surroundings.

Information on the tours 2023: The English tours will take place on Saturday 13 May 2023 at 3 PM and 4 PM. The route does not require exceptional physical condition, but it is not barrier-free. Adult visitors will appreciate the possibility of visiting the building. The maximum number of participants for the tour is 15 people. Come 10 minutes before the start of the tour at the reception of Czech Radio Brno (Beethoven's 4), due to the necessary security check.

 

Rezervovat prohlídku

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.

Galerie

Podobná místa

Nejbližší místa v okolí

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.