Gymnázium Vídeňská

Gymnázium Vídeňská


Délka prohlídky: 30 minut

Poznámka:

13. 5. 2023, 10:00-16:00

 

Vídeňská 55/47, Brno

Místo srazu: vrátnice gymnázia

Zákaz fotografování

Parkování

1. září 1957 byla slavnostně otevřena nová školní budova na tehdejší Koněvově 47. Tradičně je spojována s gymnáziem na Starém Brně z roku 1883, potažmo jedenáctiletou všeobecně vzdělávací školou. Od roku 1962 je zřízena specializace se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů, která patří do vzdělávací nabídky školy dodnes a jako šestiletý program je unikátní v rámci Moravy i Čech.

Budova vznikající koncem padesátých let podle projektu Jaroslava Ledviny nesla jistý politický podtext a reprezentovala dostupnost vzdělání v jinak dělnické čtvrti Štýřice. Průčelí budovy je charakteristické pro socialistický realismus. Vstup je zdůrazněn rizalitem s portikem a balkonem v prvním patře. Portál je zakončen korunní římsou s kruhovým reliéfem Jana Amose Komenského, jehož autorem je sochař Jiří Marek. Celé přízemí je zdobeno tzv. rustikou. V interiéru vstupní haly je zajímavá sgrafitová výzdoba od Jana Rajlicha.

Dvoupatrová budova školy je členěna rastrem dvoudílných oken rámovaných plastickými šambránami. Před vstupem do budovy je parkové náměstíčko navazující na podloubí dalších budov (Vídeňská 43 a 45a) charakteristických pro socialistický realismus (zkracováno někdy také i jako sorela). Kolmo na průčelí ustupuje k východu trakt se 27 učebnami, který je zakončen mohutným sdruženým schodištěm. V čelní budově je administrativní zázemí, sborovna upravená na knihovnu a velkorysá, původně zástěnou dělitelná tělocvična. Trakt s jídelnou a kuchyní, nebyl realizován dle původního plánu a přístavba tak odpovídá době vzniku v osmdesátých letech.

Objekt je dochován do současnosti prakticky ve své původní podobě. Interiéry však byly postupně citlivě modernizovány.

Na podzim 2022 byla realizována poměrně rozsáhlá revitalizace vnitřních prostor vstupního vestibulu, chodeb a učeben v přízemí spojená s výměnou elektroinstalací. V minulosti proběhla také rekonstrukce šaten v suterénu budovy.

Krom řady velmi významných osobností na gymnáziu studovali také někteří organizátoři festivalu Open House Brno, kdo tedy text dočetl až sem, nechť vzpomene četných profesorských legend :-) zbytečné jmenovat, všichni jsou a byli úžasní.

MP

 

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.

Galerie

Podobná místa

Nejbližší místa v okolí

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.