Anatomické muzeum Profesora Karla Žlábka, MUNI

Anatomické muzeum Profesora Karla Žlábka, MUNI

Maximální počet osob na prohlídku: 40
Délka prohlídky: 30 minut
Interval prohlídek: Každých 30 minut

Poznámka:

14. 5. 2023, 9:00-16:00

vstup: volný s možností konzultace s odborníkem

 

Kamenice 3, Brno-Bohunice

Místo srazu: před Anatomickým muzeem budova F01B1

Toalety

Bezbariérový přístup

Zákaz fotografování

Parkování

Muzeum je významnou součástí Anatomického ústavu a slouží k výuce studentů medicíny i odborníků z klinické praxe. Anatomický ústav dává možnost seznámit se s bohatými sbírkami svého muzea také studentům jiných vysokých škol. Rovněž studenti středních škol mají možnost si v rámci organizovaných exkurzí doplnit vědomosti potřebné nejen při maturitě, ale také při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Pro běžné návštěvníky muzeum v průběhu roku není zpřístupněno.

První Anatomické muzeum Lékařské fakulty MU vzniklo roku 1919 v Brně v bývalých zeměbraneckých kasárnách na Úvoze. Po válce byly fakultě přiděleny prostory na Komenského náměstí a muzeum se díky profesorovi Žlábkovi začalo rozrůstat. Spolu se svými spolupracovníky zhotovil velké množství nových preparátů. V roce 1992 u příležitosti oslav 90. výročí narození profesora Žlábka bylo muzeum po něm pojmenováno. V roce 1998 se ústav přestěhoval do prostor Univerzitního kampusu v Bohunicích, kde sídlí dodnes.

V muzeu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů. V expozicích návštěvníci uvidí přehled všech systémů tvořících lidské tělo, přehledně řazených dle orgánových soustav. Nacházejí se zde preparáty zdravých i patologických struktur. Jednou ze zajímavostí je kopie kostry „moravského obra“ Josefa Drásala, který dosáhl výšky 242 cm. Kromě lidské anatomie je součástí muzea i sbírka srovnávací anatomie.

Informace k volnému vstupu 28.5. od 10 do 18 hod. - Návštěvníci v malých skupinkách si budou procházet expozici Anatomického muzea. Na místě bude odborný zaměstnanec Anatomického ústavu, který odpoví na dotazy případně se ujme menšího výkladu v případe zájmu návštěvníků.

Galerie

Nejbližší místa v okolí