• 3. 12. 2023
  • Šárka Bahounková

Krásné Vánoce všem, kteří letos nebudou „doma“

Krásné Vánoce všem, kteří letos nebudou „doma“

S právě začínajícím Adventem a nadcházejícími Vánocemi je snad pro každého důležitá blízkost rodiny a přátel, se kterými chce v poklidu domova strávit sváteční čas. V Brně, stejně jako v dalších městech, je však každý rok mnoho lidí, kterým bohužel nebude této výsady dopřáno.

Zimní město zahalila vánoční výzdoba, v řadě domácností probíhají přípravy na Vánoce a společností prostupuje sváteční atmosféra spojená s pořádáním společenských akcí nejrůznějšího charakteru, sdílením tradic a dobročinností. Vánoční svátky se blíží a přáním většiny z nás je bezesporu jejich prožití v domácím prostředí. Důležité proto je vyjádřit podporu nebo díky všem lidem, kterým se toto přání letos nesplní. Ať již jsou to ti, kterým jejich sociální podmínky nebo zdravotní stav na svátky pobyt doma neumožní, nebo ti, jenž budou držet službu, aby zajistili plynulý chod života ve městě nebo potřebnou péči o druhé.

V nepřetržitém, leč v některých případech omezeném, režimu pro potřeby obyvatel města přes Vánoce samozřejmě fungují všechny složky Integrovaného záchranného systému, Městská policie, hospitalizační zdravotnická zařízení (veškeré nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy, LDN, hospici), poskytovatelé terénních a pobytových sociálních služeb i služeb sociální prevence (asistenční, pečovatelská a odlehčovací služba, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny a terénní programy) a zařízení ústavní výchovy (dětské domovy, diagnostické ústavy a výchovné ústavy). Chod infrastruktury a technických sítí města i během svátků zajišťují dopravní podnik a ostatní veřejní dopravci, Brněnské komunikace, Technické sítě Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, Teplárna Brno, plynárna, čistírna odpadních vod, vodní elektrárna Kníničky, SAKO a spalovna. Bavíme se tak o stovkách lidí, kteří se na Štědrý den, Boží hod a svátek sv. Štěpána věnují svým pracovním povinnostem, které vedou k obecnému prospěchu celého obyvatelstva Brna. A za to jim rozhodně patří velké poděkování a upřímné uznání.

Těch, kteří pro svůj zdravotní stav nebo komplikované sociální podmínky nemohou trávit Vánoce doma, je mezi námi taktéž mnoho. Právě zdraví je jedním z pojmů, který není ve vánočním blahopřání rozhodně jen prázdnou frází a který si upřímně přeje pro sebe a své blízké snad každý. Přestože se většina nemocnic snaží co nejvíce pacientů propustit na svátky domů k rodině, každoročně bohužel musí zůstat hospitalizována řada dospělých i dětí, pro které by návrat domů představoval zdravotní riziko. Ať již se v nemocnici ocitli následkem fyzické či duševní nemoci nebo úrazu, tak právě o Vánocích je to pro ně obzvlášť náročné a personál nemocnice i dobrovolníci se jim snaží tuto situaci co nejvíce ulehčit. Běžná je dnes v poměrně sterilním nemocničním prostředí vánoční výzdoba, sváteční strava nebo vánoční hudba (ať již jde o koledy z CD nebo živou hudební produkci). Tam, kde je to možné, je navýšena délka návštěv, aby mohli pacienti více času prožít se svými blízkými. To je totiž důležité pro každého z nich, nejvíce však pro děti. Společný čas s rodinou mohou trávit nejen na svém lůžkovém oddělení, ke kterému někdy náleží i společenský prostor, ale třeba také na vánočních dílnách nebo programech obdobného typu, které většina nemocnic každoročně pořádá. Největší důležitost vánočním oslavám pak přirozeně přikládá Dětská nemocnice, kde bývají děti navíc obdarovány vánočními dárky a kde své návštěvy také navyšují Zdravotní klauni, kteří přicházejí děti do nemocnice rozveselit stejně jako další dobrovolníci. Zajištění klidné vánoční atmosféry však stejně z největší části leží na poměrně vytíženém nemocničním personálu. Především jsou to lékaři, zdravotní sestry a bratři, ošetřovatelky a sanitáři, kteří se podle svých možností snaží pacientům hospitalizaci během Vánoc různými způsoby zpříjemnit1.  

Hlubokou úctu zasluhují nejen zdravotníci, ale také sociální pracovníci, kteří v rozličných ubytovacích zařízeních poskytují péči svým klientům, kteří se na Vánoce ocitli taktéž mimo domácí prostředí. Ať již jsou to senioři, lidé se zdravotním postižením nebo jednotlivci i rodiny v krizových životních situacích spojených se ztrátou bydlení. Právě nasazení personálu, který se jim o Vánočních svátcích snaží o to víc poskytnout tolik potřebné bezpečné prostředí a vlídnou společnost, zpříjemňuje těmto lidem překonávání jejich nelehkých podmínek ve svátečním čase. Stejně tak je v tomto ohledu nutné docenit zaměstnance zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc, dětských domovů nebo diagnostických a výchovných ústavů, kteří mají nelehký úkol udělat krásné Vánoce dětem vytrženým z rodinného prostředí.

Věřím, že i vy chováte obdiv k lidem, jejichž běžná práce se o Vánočních svátcích na tolika místech v našem městě změní v opravdové poslání, jehož cílem je pomoc ostatním plnohodnotně, v poklidu a radosti oslavit Vánoce mimo domov. Nemusím jistě zdůrazňovat, že řadě z nich v tomto úsilí pomáhá také dobročinnost různých organizací a jednotlivců, kteří přispívají svými materiálními či finančními dary nebo přímo svou dobrovolnickou činností.2

Míst v Brně, kde lidé tráví Vánoce úplně jinak, než si většina z nás dokáže představit, je opravdu mnoho. A ve světle toho již oslava Vánočních svátků v poklidu vlastního domova a kruhu svých nejbližších vlastně nevypadá jako samozřejmost, ale více jako výsada, na kterou však řada z nás často zapomíná. Dovolte mi Vám proto upřímně popřát, aby se Vám této výsady letos dostalo, a pokud patříte mezi ty, kterým dopřána nebude, pak Vám o to srdečněji přeji: 

„Příjemné prožití Vánočních svátků plných radosti!“

 


1 Zajímavý článek Vánoce v nemocnici nemusí být smutné naleznete ve Zdravotnickém deníku, on-line: https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/12/vanoce-v-nemocnici-nemusi-byt-smutne/, rubrika Praxe 24. 12. 2015.

2 Pokud byste chtěli před Vánoci (nebo kdykoli jindy) podpořit dobrou věc můžete prozkoumat následující možnosti:

Nadační fond dětské onkologie Krtek: https://krtek-nf.cz/pro-darce/moznosti-darcovstvi/

Zdravotní klaun: https://www.zdravotniklaun.cz/chci-pomahat/darujte-nyni/

Dětský hospic Dům pro Julii: https://www.dumprojulii.com/

Krása pomoci: https://www.krasapomoci.cz/

Ježíškova vnoučata: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/

Diecézní charita Brno: https://brno.charita.cz/podporte-nas/

Armáda spásy: https://armadaspasy.cz/pomahejte-nam/individualni-darcovstvi/

Chovánek – dětské centrum rodinného typu (Brno – Bystrc): https://www.chovanek.cz/informace/sponzori/

Fond ohrožených dětí Klokánek (Klokánek Brno – Líšeň): https://www.fod.cz/nase-cinnost

Dětský domov Dagmar (Brno – Žabovřesky): http://www.dddagmar.cz/cz/chcete-nam-pomoci/

Dětský domov Brno, Jílová (Brno – Štýřice): https://ddjilova.cz/pomoc.html

 


Editovala: Barbora Mikolášiková

Fotografie: Vanessa Hrabáriková

Galerie fotek

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Mohlo by se vám líbit