Kostel Nejsvětější Trojice a chrámové varhany

Kostel Nejsvětější Trojice a chrámové varhany


Délka prohlídky: 15 minut

Poznámka:

kůr kostela  bude přístupný v neděli 14. 5. 2023, 14:00 - 17:00 po točitém schodišti v severozápdním rohu kostela, komenovaná prohlídka se zaměří kromě kostela samotného zejména na varhany

Božetěchova 2a,
Brno-Královo Pole

Místo srazu: na kůru Božetěchova 2a, Brno-Královo Pole

Toalety

Kostel nacházející se na Božetěchově ulici v Králově Poli byl založen zakládací listinou datovanou k 13. srpnu roku 1375. Stavba kostela s přiléhajícím kartuziánským klášterem probíhala patrně do roku 1387. Původně gotický kostel z poslední čtvrtiny 14. století byl však ve 2. polovině 18. století přestavěn do své dnešní barokní podoby. Stejně jako mnoho dalších brněnských kostelů byl i kostel Nejsvětější Trojice s klášterem v průběhu let, zejména ve válkách, mnohokrát vážně poškozen. Přesto se dodnes na kůru kostela dochovaly třímanuálové pneumaticky ovládané varhany. Současný nástroj pochází z roku 1950. Bohužel vznikaly v těžké době, a tak na jejich stavbu byly přes veškeré snahy realizačního týmu použity nekvalitní materiály odpovídající tehdejším možnostem. Některé rejstříkové řady byly tehdy použity ze starých varhan a některé dokonce nebyly podle navržené dispozice instalovány vůbec. Celý hrací stůl tedy musel být po čtyřiceti letech kompletně vyměněn.

Ke kostelu těsně přiléhá komplex budov, původně kartuziánský klášter, v němž se v současné době nachází areál Fakulty informačních technologií VUT. Klášter s kostelem pro svou značnou historickou, stavební a uměleckou hodnotu podléhají památkové ochraně.

Návštěvníky čekají komentované prohlídky kostela, kdy se blíže seznámí s funkcí varhan a s vlivem různých tvarů a materiálů píšťal na barvu zvuku. Dostanou možnost nahlédnout do celého stroje a nebudou chybět ani ukázky hry na tento vyjímečný nástroj.

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.

Galerie

Podobná místa

Nejbližší místa v okolí

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.