• 17. 12. 2023
  • Šárka Bahounková

Co nás čeká v roce 2024?

Co nás čeká v roce 2024?

Možná Vás již začalo zajímat, co pro Vás v nadcházejícím sedmém ročníku festivalu Open House Brno připravujeme. Jaké je jeho letošní téma a na jaké novinky se v jeho programu můžete těšit? Na tyto otázky se Vám pokusí stručně odpovědět kurátorka festivalu Open House Brno.

V minulém roce jsme Vás informovali, že Open House Brno je součástí stále se rozrůstajícího konsorcia organizačních týmů festivalů Open House v 11 evropských městech, jejichž spolupráci zastřešuje mezinárodní projekt Open House Europe. Z něj vychází mimo jiné i společná témata, kterým se členské festivaly ve svém programu věnují. Stejně jako naši kolegové z dalších měst napříč Evropou se tak pro Vás i my v roce 2024 pokusíme tématizovat problematiku „přístupnosti a inkluze“ v architektuře našeho města.

Termíny „přístupnost“ a „inkluze“ jsou v současné společnosti často skloňovány s opravdu širokým spektrem oborů lidské činnosti vázaných na prostor, čímž přirozeně prostupují také do sféry architektury a designu. Zmíněné pojmy jsou ve spojitosti s architektonickým řešením staveb a navrhováním jejich vybavení často vnímány pouze z prostorového hlediska. Takovým příkladem může být problematika bezbariérovosti, kterou si snad všichni představíme ve spojitosti s uživateli se specifickými potřebami. Je však nutné podotknout, že pro oba termíny je dosti zásadní obecnější společenská rovina jejich výkladu, kterou je do architektury taktéž možné vetknout, a která ji dává vidět ve značně širším úhlu pohledu. Zjednodušeně pak lze „přístupnost a inkluzi“ v architektuře vykládat jako prostor, jenž má kvalitně sloužit a být bez problému přístupný všem členům společnosti, včetně těch, kteří čelí jakémukoli způsobu vyloučení (sociálnímu, ekonomickému, kulturnímu, jazykovému, kognitivnímu, fyzickému, věkovému, genderovému aj.). Tento rys by pak měl být logicky vlastní veškerým veřejným stavbám a veřejnému prostoru.

Nalézt v rámci města Brna stavbu, která slouží opravdu dobře „všem“ členům společnosti a lze ji bez jakýchkoliv námitek označit pro své prostorové či uživatelské kvality jako přístupnou nebo inkluzivní, určitě možné je. Možná Vám zrovna nějaký příklad přišel na mysl. Přesto stanovit univerzální a objektivní systém takového hodnocení architektury je značně složitý úkol, který je potřeba nejprve metodicky dořešit na odborné úrovni. Proto mi dovolte na danou problematiku trochu změnit úhel pohledu. Co když se stane primárním zkoumaným architektonickým dílem celé město? Pak (a s tím doufám budete souhlasit) se stává téma přístupnost a inkluze blízké nejen odborníkům v oboru architektury, ale také všem jeho obyvatelům. Právě oni jsou uživateli města, na které, prosím, nahlížejme jako na všechny v něm žijící osoby ve věku mezi svým narozením a úmrtím, a rozhodně mohou ze své pozice hodnotit jeho uživatelskou kvalitu. Patrně zde by bylo pak vhodné připomenout, že obyvatelstvo se také nepřímo podílí na financování správy a podstatné části stavebního rozvoje města. Je tedy přirozené, pokud se jako obyvatelé (města, kraje, státu) začneme více zajímat o to, kam a proč směřují veřejné finanční prostředky vynaložené na rozvoj města. Pokud tedy žijete v Brně, tak si spolu s námi zkuste položit otázku: Je město Brno opravdu všem obyvatelům ve stěžejních oblastech komfortně přístupné a podporuje jeho vybavenost proces inkluze, nebo má v tomto ohledu místy stále své rezervy?

Chápu, že odpovědi na ni se budou značně rozcházet. Co Brňan, to názor pramenící z vlastní životní zkušenosti. Proto je patrně dobré vzít v úvahu zásadní oblasti, které se dotýkají nás všech a které je ve městě pro blahobyt obyvatelstva nutné rozvíjet. Každý obyvatel města potřebuje bydlení, zdravotnickou a sociální péči, přístup ke vzdělávání a osobnímu rozvoji kulturou, sportem a rekreací, ale i dobře řešenou infrastrukturu a veřejný prostor v celoměstském i komunitním měřítku. V dalších blogových příspěvcích se Vám pokusím zmíněné oblasti blíže představit spolu s výběrem míst, která z mého pohledu s tématem „přístupnosti a inkluze“ rezonují a byla tak vybrána do letošního kurátorského záměru. Některé vybrané stavby jsou zajímavé svou architektonickou kvalitou, jiné sice tolik neoslní svým architektonickým řešením, ale oproti tomu si pozornost zaslouží pro svůj účel nebo činnost, která v nich probíhá.

A co Vám tedy ve spojitosti s nimi Open House Brno 2024 přinese za novinky? Sedmý ročník festivalu nově zahájíme již v březnu, během kterého budete moci navštívit naši výstavu prezentující letošní téma. Čekání na hlavní festivalový program, který proběhne o víkendu 18.-19. května 2024, Vám pak zpestříme několika doprovodnými akcemi, které proběhnou v rámci jarního OFF programu festivalu. Chcete vědět víc? Veškeré podrobnosti včas naleznete na našem webu a na našich sociálních sítích.

Autorka: Šárka Bahounková

Pořízeno za finanční podpory Statutárního města Brna v programu Kreativní Brno.

Galerie fotek

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Mohlo by se vám líbit

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Odmítnout vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies