Bílý dům

Bílý dům


Délka prohlídky: 15 minut

Poznámka:

komentované prohlídky v roce  2023 nejsou prováděny, připravujeme online prohlídku

Žerotínovo náměstí 6, Brno-střed

Místo srazu: Žerotínovo náměstí 6, Brno-střed

Toalety

Dnešní Bílý dům, původní sídlo Městského výboru KSČ, byl postaven na místě uvolněné parcely po prozatímní budově prvního českého divadla v Brně (zbořené kvůli špatnému technickému stavu) – na zlomu brněnské okružní třídy, tzv. Ringstrasse. Společně s historizujícími budovami Krajského úřadu JMK, Ústavním soudem a neogotickým “Červeným kostelem” uzavírá Žerotínovo náměstí a doplňuje pohledovou osu okolojdoucích tříd. Díky své jedinečné poloze se stavba řadí mezi ojedinělé příklady poválečné moderní architektury v bezprostřední blízkosti historického centra města. Dalšími stavbami z druhé poloviny 20. století na brněnském “Ringu” jsou hotel International a Janáčkovo divadlo.

Rozhodnutí o výstavbě sídla městského výboru KSČ padlo v roce 1970, o čtyři roky později byla stavba dokončena a až do pádu komunismu sloužila svému původnímu účelu. Požadavek na reprezentativnost stavby se mimo jiné odrazil ve vyhrazeném nadstandardním stavebním rozpočtu a máme štěstí, že se dům dochoval do dnešních dnů v dobrém autentickém stavu. Rafinovaně je zde zkombinovaná tvarová čistota hlavní kancelářské “desky” s téměř sochařskými kvalitami hmoty konferenčního sálu a dvěma vyčleněnými válcovými věžemi se schodišti. Bílý dům s jeho osmi podlažími a pobytovou střešní terasou je tvořen montovaným skeletem vyzděným cihlami se zavěšenými skleněnými fasádními panely. Výraz hlavní vertikální hmoty stavby dotváří floatové sklo osazené v hliníkových rámech a působivě zrcadlící své bezprostřední okolí. Odsazená válcová hmota s přednáškovým sálem je kombinací montované a zděné konstrukce, s kamenným obkladem z bílého mramoru a rytmicky komponovanými vertikálami okenních štěrbin. Pro stavbu administrativní budovy byla použita celá řada dalších velmi kvalitních materiálů – chodby jsou obloženy mahagonovým dřevem, vnitřní prostor schodišť vyplňují modré strukturované kachle se subtilními skleněnými zábradlími a fasáda je obložena keramickou mozaikou. Hlavní vstup je akcentován předsazenou ocelovou markýzou, která zároveň slouží jako balkon pro vyšší poschodí.

Architekt Miroslav Spurný, žák funkcionalistických architektů Bohuslava Fuchse a Bedřicha Rozehnala, se značně inspiroval zahraničními vlivy. Ve své stavbě nepochybně pracuje s inspiračními odkazy k tvorbě Oscara Niemeyera (mimo jiné autora sídla Komunistické strany v Paříži) a rozvíjí myšlenku Le Corbusierova manifestu pěti bodů moderní architektury, což lze pozorovat na zavěšené skleněné fasádě, pobytové střešní terase a parkové zeleni lemující podnož stavby a suterén.

Nadčasovost kvalit Bílého domu dokládá také množství funkcí, kterým budova slouží. V prostorách bývalých kanceláří se v současné době nachází specializovaná zdravotní pracoviště, původní kongresový sál v předsazeném válci donedávna fungoval jako kinosál a kulturní centrum, v jehož předsálí je provozována kavárna. Levé křídlo Bílého domu v současnosti využívá soukromá základní škola a střecha donedávna využívala veřejná jídelna pro svou venkovní terasu. Stavba ve stylu pozdní moderny je do dnešní doby téměř intaktně dochovaná, a přestože je u širší veřejnosti zatížena stigmatem minulého režimu, je to velmi cenná architektonická památka z tohoto období a neodmyslitelně patří do portfolia brněnské moderní architektury.

Festivalová prohlídka se uskuteční ve spolupráci s týmem kandidatury Brna - Evropským hlavním městem kultury 2028 a s podporou TIC Brno.

Rezervovat prohlídku

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.

Podobná místa

Nejbližší místa v okolí

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.